Czasowniki nieregularnePoniżej zamieszczam obszerną, alfabetyczną listę niemieckich czasowników mocnych i nieregularnych. Można ją przeglądać online lub ściągnąć na dysk w formacie pdf, wklejony plik znajdziecie też na dole strony. Tzw. trzecia forma czasownika (Partizip Perfekt/Partizip II) potrzebna jest m.in. przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt oraz w stronie biernej (Passiv). Jest to bardzo ważny element języka niemieckiego i należy mu poświęcić szczególną uwagę.

Tabela podzielona jest na następujące kolumny:

  • Infinitiv – bezokolicznik, forma podstawowa czasownika,
  • 3. Person Präsens – 3. osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego,
  • 1./3. Person Präteritum – 1. i 3. osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego prostego (Präteritum/Imperfekt),
  • 3. Person Partizip Perfekt – 3. osoba czasu przeszłego złożonego (Perfekt, Partizip II).

W ostatnim przypadku forma imiesłowu jest taka sama dla wszystkich osób gramatycznych, jedynie czasownik posiłkowy został odmieniony do 3. osoby liczby pojedynczej.

Infinitiv

3. Person Präsens

1./3. Person Imperfekt

3. Person Perfekt

backen – piec bäckt (backt) backte (buk) hat gebacken
befehlen – rozkazywać befiehlt befahl hat befohlen
beginnen – zaczynać beginnt begann hat begonnen
beißen – gryźć beißt biss hat gebissen
bergen – kryć w sobie birgt barg hat geborgen
bersten – pękać birst barst ist geborsten
betrügen – oszukiwać betrügt betrog hat betrogen
bewegen – nakłaniać bewegt bewog hat bewogen
biegen – giąć biegt bog hat gebogen
bieten – oferować bietet bot hat geboten
binden – wiązać bindet band hat gebunden
bitten – prosić bittet bat hat gebeten
blasen – dmuchać bläst blies hat geblasen
bleiben – pozostawać bleibt blieb ist geblieben
braten – smażyć, piec brät (bratet) briet hat gebraten
brechen – łamać bricht brach ist / hat gebrochen
brennen – płonąć brennt brannte hat gebrannt
bringen – przynosić bringt brachte hat gebracht
denken – myśleć denkt dachte hat gedacht
dingen – wynajmować dingt dang hat gedungen
dreschen – młócić, tłuc drischt drosch hat gedroschen
dringen – przedostawać się, żądać dringt drang ist / hat gedrungen
dürfen – móc, mieć pozwolenie darf durfte hat gedurft
empfehlen – polecać empfiehlt empfahl hat empfohlen
erlöschen – wygasać erlischt erlosch ist erloschen
erschrecken – wystraszyć się erschrickt erschrak ist erschrocken
erwägen – rozważać erwägt erwog hat erwogen
essen – jeść isst hat gegessen
fahren – jechać, zawozić fährt fuhr ist / hat gefahren
fallen – upadać fällt fiel ist gefallen
fangen – łapać fängt fing hat gefangen
fechten – walczyć ficht focht hat gefochten
finden – znajdować findet fand hat gefunden
flechten – pleść flicht flocht hat geflochten
fliegen – latać fliegt flog ist / hat geflogen
fliehen – uciekać flieht floh ist geflohen
fließen – płynąć fließt floss ist geflossen
fressen – żreć frisst fraß hat gefressen
frieren – marznąć friert fror hat gefroren
gären – fermentować gärt gor ist gegoren
gebären – rodzić gebiert (gebärt) gebar hat geboren
geben – dawać gibt gab hat gegeben
gedeihen – rozwijać się gedeiht gedieh ist gediehen
gehen – iść geht ging ist gegangen
gelingen – udawać się gelingt gelang ist gelungen
gelten – obowiązywać gilt galt hat gegolten
genesen – zdrowieć genest genas ist genesen
genießen – rozkoszywać się genießt genoss hat genossen
geschehen – wydarzać się geschieht geschah ist geschehen
gewinnen – wygrywać gewinnt gewann hat gewonnen
gießen – podlewać gießt goss hat gegossen
gleichen – być podobnym gleicht glich hat geglichen
gleiten – szybować gleitet glitt ist geglitten
glimmen – tlić się glimmt glomm hat geglommen
graben – kopać gräbt grub hat gegraben
greifen – chwytać greift griff hat gegriffen
haben – mieć hat hatte hat gehabt
halten – trzymać hält hielt hat gehalten
hängen – wisieć hängt hing hat gehangen
hauen – bić, lać haut hieb (haute) hat gehauen
heben – podnosić hebt hob hat gehoben
heißen – nazywać się heißt hieß hat geheißen
helfen – pomagać hilft half hat geholfen
kennen – znać kennt kannte hat gekannt
klimmen – wspinać się klimmt klomm ist geklommen
klingen – brzmieć, dzwonić klingt klang hat geklungen
kneifen – szczypać kneift kniff hat gekniffen
kommen – przychodzić kommt kam ist gekommen
können – móc, umieć kann konnte hat gekonnt
kriechen – pełzać kriecht kroch ist gekrochen
laden – ładować lädt lud hat geladen
lassen – kazać, zostawiać lässt ließ hat gelassen
laufen – biec läuft lief ist gelaufen
leiden – cierpieć leidet litt hat gelitten
leihen – pożyczać leiht lieh hat geliehen
lesen – czytać liest las hat gelesen
liegen – leżeć liegt lag hat gelegen
lügen – kłamać lügt log hat gelogen
mahlen – mleć mahlt mahlte hat gemahlen
meiden – unikać meidet mied hat gemieden
melken – doić melkt molk (melkte) hat gemolken
messen – mierzyć misst maß hat gemessen
mögen – lubić mag mochte hat gemocht
müssen – musieć muss musste hat gemusst
nehmen – brać nimmt nahm hat genommen
nennen – nazywać nennt nannte hat genannt
pfeifen – gwizdać pfeift pfiff hat gepfiffen
preisen – chwalić preist pries hat gepriesen
quellen – tryskać quillt quoll ist gequollen
raten – radzić rät riet hat geraten
reiben – trzeć reibt rieb hat gerieben
reißen – rozrywać reißt riss hat / ist gerissen
reiten – jeździć konno reitet ritt ist / hat geritten
rennen – pędzić rennt rannte ist gerannt
riechen – pachnieć riecht roch hat gerochen
ringen – walczyć ringt rang hat gerungen
rinnen – ciec rinnt rann ist geronnen
rufen – wołać ruft rief hat gerufen
salzen – solić salzt salzte hat gesalzen
saufen – chlać säuft soff hat gesoffen
saugen – ssać saugt sog (saugte) hat gesogen (gesaugt)
schaffen – tworzyć schafft schuf hat geschaffen
scheiden – rozwodzić scheidet schied hat / ist geschieden
scheinen – świecić scheint schien hat geschienen
scheißen – srać (wulg.) scheißt schiss hat geschissen
schelten – zwymyślać schilt schalt hat gescholten
scheren – kosić, przycinać schert schor hat geschoren
schieben – przesuwać schiebt schob hat geschoben
schießen – strzelać schießt schoss hat geschossen
schlafen – spać schläft schlief hat geschlafen
schlagen – bić schlägt schlug hat geschlagen
schleichen – skradać się schleicht schlich ist geschlichen
schleifen – ciągnąć, trzeć schleift schliff hat geschliffen
schließen – zamykać schließt schloss hat geschlossen
schlingen – połykać schlingt schlang hat geschlungen
schmeißen – wywalać, rzucać schmeißt schmiss hat geschmissen
schmelzen – topić, topnieć schmilzt schmolz hat / ist geschmolzen
schneiden – kroić, ciąć schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben – pisać schreibt schrieb hat geschrieben
schreien – krzyczeć schreit schrie hat geschrie(e)n
schreiten – kroczyć schreitet schritt ist geschritten
schweigen – milczeć schweigt schwieg hat geschwiegen
schwellen – puchnąć schwillt schwoll ist geschwollen
schwimmen – pływać schwimmt schwamm ist / hat geschwommen
schwingen – wymachiwać, drżeć schwingt schwang ist / hat geschwungen
schwören – przysięgać schwört schwor hat geschworen
sehen – widzieć sieht sah hat gesehen
sein – być ist war ist gewesen
senden – wysyłać sendet sandte (sendete) hat gesandt (gesendet)
singen – śpiewać singt sang hat gesungen
sinken – tonąć sinkt sank ist gesunken
sinnen – rozmyślać sinnt sann hat gesonnen
sitzen – siedzieć sitzt saß hat gesessen
sollen – mieć powinność soll sollte hat gesollt
spalten – dzielić, rozłupywać spaltet spaltete hat gespalten
speien – zionąć, buchać speit spie hat gespie(e)n
spinnen – prząść, pleść spinnt spann hat gesponnen
sprechen – mówić, rozmawiać spricht sprach hat gesprochen
sprießen – kiełkować sprießt spross ist gesprossen
springen – skakać springt sprang ist gesprungen
stechen – kłuć sticht stach hat gestochen
stehen – stać steht stand hat gestanden
stehlen – kraść stiehlt stahl hat gestohlen
steigen – wchodzić, wspinać się steigt stieg ist gestiegen
sterben – umierać stirbt starb ist gestorben
stieben – rozpryskiwać się stiebt stob ist gestoben
stinken – śmierdzieć stinkt stank hat gestunken
stoßen – pchnąć, uderzyć stößt stieß hat / ist gestoßen
streichen – malować streicht strich hat gestrichen
streiten – kłócić się streitet stritt hat gestritten
tragen – nosić trägt trug hat getragen
treffen – spotykać trifft traf hat getroffen
treiben – gnać, prowadzić, uprawiać treibt trieb hat / ist getrieben
treten – podejść, nadepnąć tritt trat ist / hat getreten
trinken – pić trinkt trank hat getrunken
tun – robić, czynić tut tat hat getan
verbleichen – blaknąć verbleicht verblich ist verblichen
verderben – psuć, gnić verdirbt verdarb hat / ist verdorben
verdrießen – zagniewać verdrießt verdross hat verdrossen
vergessen – zapominać vergisst vergaß hat vergessen
verlieren – gubić, tracić verliert verlor hat verloren
verschwinden – znikać verschwindet verschwand ist verschwunden
verzeihen – wybaczać verzeiht verzieh hat verziehen
wachsen – rosnąć wächst wuchs ist gewachsen
waschen – myć, prać wäscht wusch hat gewaschen
weichen – ustępować weicht wich ist gewichen
weisen – wskazywać weist wies hat gewiesen
wenden – odwracać wendet wandte (wendete) hat gewandt (gewendet)
werben – werbować, reklamować wirbt warb hat geworben
werden – stać się, zostać wird wurde ist geworden
werfen – rzucać wirft warf hat geworfen
wiegen – ważyć wiegt wog hat gewogen
winden – wić, wplatać windet wand hat gewunden
wissen – wiedzieć weiß wusste hat gewusst
wollen – chcieć will wollte hat gewollt
wringen – wyżymać wringt wrang hat gewrungen
ziehen – ciągnąć zieht zog hat / ist gezogen
zwingen – zmuszać zwingt zwang hat gezwungen

Powiązane wpisy:

Czas przeszły Perfekt z czasownikami posiłkowymi haben i sein

Czas przeszły Perfekt w języku niemieckim

Powyższą listę czasowników udostępniam także w formacie pdf.Related news

Steak ireki aurrera queretaro
Golden beach qld accommodation in durban
Moda europea mujeres 2019 calendar
Prints charming fabric moda
Biasa bali sanur accommodation
Gourmette naissance histoire d'or belgique
Canal 34 mexiquense direccion de migracion
Que debe decir una invitacion de boda
Hair boutique exeter prices
Hameau de flaine accommodation melbourne